Menu:

 

 

 

Reklama:


 

 

RSS

URZ─äD MIASTA

Patronat medialny

PARTNERZY

WSPÓ┼üPRACUJEMY

FOTO BLOG

Leszka
Przeborowskiego

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

=============

REDAKCJE

 

=========

KOMUNIKACJA

Unijny pakiet odpadowy

16.04.2021

Unijny pakiet odpadowy narzuca Polsce – podobnie jak wszystkim krajom cz┼éonkowskim – wysokie cele dotycz─ůce recyklingu odpadów opakowaniowych. Ma on wzrosn─ů─ç do 65 proc. w 2025 roku oraz 70 proc. w 2030 roku. Prawdopodobnie w przysz┼éym roku rynek ten czeka rewolucja. Wdro┼╝enie rozszerzonej odpowiedzialno┼Ťci producentów oraz systemu kaucyjnego, nad którymi pracuje resort klimatu i ┼Ťrodowiska, przeniesie koszty zwi─ůzane z prowadzeniem selektywnej zbiórki i recyklingiem na producentów stosuj─ůcych opakowania. Dzi┼Ť odpowiedzialne s─ů za to gminy, które przerzucaj─ů op┼éaty na mieszka┼äców. Raport Eunomia Research & Consulting i firmy TOMRA wskazuje, ┼╝e tak du┼╝a zmiana wymaga wielomiesi─Öcznych przygotowa┼ä wszystkich uczestników systemu, dlatego jak najszybciej potrzebne s─ů przepisy, które j─ů wdro┼╝─ů.

– Rozszerzona odpowiedzialno┼Ť─ç producenta zak┼éada, ┼╝e musi on wzi─ů─ç odpowiedzialno┼Ť─ç nie tylko za produkt w pierwszym etapie jego ┼╝ycia, czyli do momentu, kiedy konsument we┼║mie go z pó┼éki, ale do samego ko┼äca, kiedy produkt zostanie zu┼╝yty, a opakowanie po nim wyrzucone i stanie si─Ö odpadem. Zgodnie z ROP ka┼╝dy przedsi─Öbiorca, który u┼╝ywa opakowa┼ä – czy to opakowa┼ä na napoje i ┼╝ywno┼Ť─ç, czy folii, któr─ů s─ů owini─Öte np. zeszyty sprzedawane w supermarkecie – b─Ödzie odpowiada┼é za to, co wprowadza na rynek. W tej chwili toczy si─Ö dyskusja, w jaki sposób sprawi─ç, ┼╝eby producent ponosi┼é odpowiedzialno┼Ť─ç finansow─ů i organizacyjn─ů – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rz─ůdowych w Europie Pó┼énocno-Wschodniej w firmie TOMRA, produkuj─ůcej maszyny do recyklingu.

Do wdro┼╝enia rozszerzonej odpowiedzialno┼Ťci producentów (ROP) zobowi─ůzuje Polsk─Ö przyj─Öty w 2018 roku unijny pakiet odpadowy. Zgodnie z t─ů zasad─ů przedsi─Öbiorstwa wprowadzaj─ůce opakowania na rynek b─Öd─ů musia┼éy partycypowa─ç w kosztach ich selektywnej zbiórki, segregacji i przygotowania do recyklingu. W Polsce ju┼╝ od 2019 roku – kiedy to Ministerstwo ┼Ürodowiska zainaugurowa┼éo cykl konsultacji w tej sprawie – mówi si─Ö o wdro┼╝eniu ROP w po┼é─ůczeniu z systemem kaucyjnym, który ma sk┼éoni─ç konsumentów do oddawania zu┼╝ytych opakowa┼ä do punktów zbiórek. Rz─ůdowego projektu ustawy wci─ů┼╝ jednak brak, cho─ç nowe przepisy maj─ů zosta─ç uchwalone jeszcze w tym roku, a wej┼Ť─ç w ┼╝ycie na pocz─ůtku przysz┼éego.

– Ustawa na┼éo┼╝y obowi─ůzki na wszystkich interesariuszy rynku odpadowego. Zadecyduje o zakresie odpowiedzialno┼Ťci finansowej i operacyjnej producenta i o tym, jak─ů rol─Ö b─Öd─ů pe┼éni─ç gminy, organizacje odzysku opakowa┼ä, firmy gospodaruj─ůce odpadami i sortownie – wymienia Anna Sapota. – Nie jest to zmiana, do której jeste┼Ťmy w stanie dostosowa─ç si─Ö w ci─ůgu kilku dni. Z jednej strony musimy uwzgl─Ödni─ç cele dotycz─ůce rosn─ůcych poziomów recyklingu, które stawia przed nami UE w perspektywie do 2025, 2030 i 2035 roku. Z drugiej strony musimy da─ç czas wszystkim interesariuszom rynku, aby przygotowali si─Ö do nowych obowi─ůzków i byli w stanie zorganizowa─ç finansowanie.

Pakiet odpadowy ustanawia coraz wy┼╝sze cele recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych, które Polska musi osi─ůgn─ů─ç. Do 2025 roku przynajmniej 55 proc. odpadów komunalnych powinno by─ç poddawanych recyklingowi. Do 2030 roku cel ten wzro┼Ťnie do 60 proc., a do 2035 roku – do 65 proc. W przypadku odpadów opakowaniowych poziom recyklingu ma zosta─ç zwi─Ökszony do 65 proc. w 2025 roku oraz 70 proc. w 2030 roku. Odr─Öbne cele zosta┼éy wyznaczone dla konkretnych materia┼éów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, plastik, szk┼éo, metal, drewno i aluminium. Wdro┼╝enie ROP w po┼é─ůczeniu z systemem kaucyjnym ma pomóc w ich osi─ůgni─Öciu.

– W tej chwili to gmina jest odpowiedzialna za recykling odpadów opakowaniowych, które zbierze, musi wi─Öc znale┼║─ç recyklera, który je przetworzy. Natomiast  w┼éa┼Ťciwym podmiotem, który powinien o to zadba─ç, jest producent. To on kontroluje, co wprowadza na rynek, i to jemu zale┼╝y na pozyskaniu materia┼éu z recyklingu, bo b─Öd─ů go obowi─ůzywa─ç wymogi dotycz─ůce zawarto┼Ťci recyklatu – wskazuje wiceprezes ds. relacji rz─ůdowych w Europie Pó┼énocno-Wschodniej w firmie TOMRA.

– Dzi┼Ť koszty recyklingu opakowa┼ä w Polsce ponosz─ů gminy, co z kolei przek┼éada si─Ö na op┼éaty nak┼éadane na obywateli. Nowe przepisy doprowadz─ů do przeniesienia kosztów, co stanowi─ç b─Ödzie zach─Öt─Ö dla producentów, aby w inny sposób zarz─ůdzali ┼éa┼äcuchem dostaw opakowa┼ä. Polski rz─ůd prowadzi konsultacje w sprawie ró┼╝nych propozycji realizacji systemu ROP i wkrótce przejdzie do tworzenia przepisów krajowych, dlatego uznali┼Ťmy, ┼╝e jest to w┼éa┼Ťciwy moment na przygotowanie raportu – mówi Andy Grant, dyrektor techniczny Eunomia Research & Consulting.

Analitycy w raporcie jasno wskazuj─ů, ┼╝e mechanizm finansowania ROP w Polsce musi si─Ö zmieni─ç. Jedynie gwarancja, ┼╝e producenci pokryj─ů pe┼éne koszty zarz─ůdzania zu┼╝ytymi opakowaniami, oraz w┼éa┼Ťciwe rozwi─ůzania organizacyjne pozwol─ů na efektywn─ů realizacj─Ö unijnych celów klimatycznych.

– Wed┼éug naszych wniosków Polska powinna skorzysta─ç z istniej─ůcych systemów gminnych. Gminy nadal powinny zajmowa─ç si─Ö odbiorem i sortowaniem odpadów opakowaniowych, ale niezb─Ödne jest p┼éacenie za te us┼éugi przez producentów tak, aby samorz─ůdy nie musia┼éy ju┼╝ ponosi─ç kosztów w tym zakresie. Co wi─Öcej, w tym modelu gminy nie b─Öd─ů musia┼éy ju┼╝ tak┼╝e szuka─ç rynków zbytu do recyklingu materia┼éów po ich zebraniu i posegregowaniu – wyja┼Ťnia Andy Grant.

Gminy wyczekuj─ů wdro┼╝enia ROP, licz─ůc, ┼╝e cz─Ö┼Ť─ç pieni─Ödzy z tego systemu mog┼éaby wesprze─ç lokalne systemy gospodarki odpadami i w efekcie ul┼╝y─ç mieszka┼äcom, którzy wyra┼║nie protestuj─ů przeciw wzrostowi cen.

– Producenci powinni by─ç w┼éa┼Ťcicielami i kontrolerami posortowanych odpadów opakowaniowych przeznaczonych do recyklingu, aby mogli opracowywa─ç strategie i budowa─ç dodatkowe mo┼╝liwo┼Ťci w tym zakresie. Wa┼╝ne jest jednak to, aby tylko jeden podmiot – zwany organizacj─ů odpowiedzialno┼Ťci producentów – zajmowa┼é si─Ö obs┼éug─ů tego systemu w ich imieniu. Obecnie Polska ma kilka takich podmiotów – wskazuje analityk Eunomia Research & Consulting. – Konsumenci za┼Ť nie b─Öd─ů musieli ju┼╝ pokrywa─ç kosztów recyklingu opakowa┼ä w postaci op┼éat pobieranych przez gminy. Te koszty b─Öd─ů ponosi─ç przy zakupie danego opakowania, poniewa┼╝ zostan─ů one doliczone do ceny ka┼╝dego kupowanego produktu.

Konsumenci wyra┼║nie popieraj─ů wprowadzenie systemu kaucyjnego na opakowania – w 2019 roku, wed┼éug raportu Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, za tym rozwi─ůzaniem by┼éo prawie 90 proc. Polaków.

– W tej chwili nie mamy ┼╝adnych regulacji dotycz─ůcych np. opakowa┼ä po napojach. Funkcjonuje dobrowolny system kaucyjny, organizowany np. przez browary na butelki po piwie, natomiast w pozosta┼éym zakresie nie ma nic. Wszystko trafia do strumienia odpadów komunalnych, czyli do naszych koszy na ┼Ťmieci. UE nak┼éada nam jednak pewne wymogi dotycz─ůce tego, ile takich opakowa┼ä powinni┼Ťmy zebra─ç. I tutaj system kaucyjny jest znakomitym rozwi─ůzaniem. Raport Eunomii pokazuje, ┼╝e system kaucyjny jest jedynym znanym i efektywnym kosztowo rozwi─ůzaniem, które pozwala osi─ůgn─ů─ç 90 proc. selektywnej zbiórki opakowa┼ä po napojach – mówi Anna Sapota.

System kaucyjny to rozwi─ůzanie, które od lat z powodzeniem funkcjonuje ju┼╝ w 10 krajach UE, takich jak Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Litwa. Jak wynika z danych Deloitte’a, korzysta z niego ponad 133 mln ludzi, czyli ponad jedna czwarta europejskiej populacji. Dlatego projektuj─ůc wdra┼╝anie ROP, Polska mo┼╝e czerpa─ç z do┼Ťwiadcze┼ä innych pa┼ästw, dostosowuj─ůc je do specyfiki krajowego rynku. Raport, opracowany przez firmy Eunomia Research & Consulting oraz obecn─ů na 60 rynkach depozytowych Tomr─Ö, pokazuje, jak efektywnie wdro┼╝y─ç system rozszerzonej odpowiedzialno┼Ťci producenta, aby by┼éa to transakcja „win-win-win” – korzystna dla konsumentów, producentów i samorz─ůdów.

 

Anna Sapota, wiceprezes ds. relacji rz─ůdowych w Europie Pó┼énocno-Wschodniej, TOMRA
Andy Grant, dyrektor techniczny, Eunomia Research & Consulting

 

┼║ród┼éo: https://biznes.newseria.pl/

 

« inne aktualno┼Ťci