Suwalski ELEKTROMIL wśród Allegro, ERGO Hestii, Orange Polska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Nationale-Nederlanden, Fundacji Biedronki

Wśród nagrodzonych suwalska firma ELEKTROMIL – GRATULUJEMY!!!

Znamy zwycięzców 26. edycji Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”
Aż 12 firm odebrało w Warszawie nagrody w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku”. To najstarsze i najbardziej prestiżowe wyróżnienie dla społecznie odpowiedzialnych firm trafiło w tym roku m.in. do Allegro.pl, ERGO Hestii, Orange Polska, Banku Gospodarstwa Krajowego, Nationale-Nederlanden, Fundacji Biedronki oraz artysty Wojciecha Brewki.
Wśród tegorocznych laureatów są firmy współpracujące z fundacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zapewniającymi pomoc uchodźcom z Ukrainy, a także takie, które wsparły organizacje zajmujące się kulturą, edukacją, działaniami na rzecz społeczności lokalnych, osób niepełnosprawnych, wykluczonych, ochroną środowiska czy zdrowiem Polek i Polaków.
Dzięki działalności dobroczynnej Grupy ERGO Hestia Fundacja Wisławy Szymborskiej ma zapewnione kompleksowe wsparcie dla swoich wydarzeń kulturalnych, konkursów i programów, dzięki którym otacza opieką młodych artystów. Firma zwyciężyła w kategorii „Kultura i edukacja”. Podobne wsparcie oferuje Nationale-Nederlanden aż trzem organizacjom, zajmującym się tematem zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego, finansując działania i kampanie takich fundacji jak Twarze Depresji, Kapitan Światełko czy Rak’n’Roll. Za tę współpracę Kapituła Konkursu przyznała nagrodę w kategorii „Zdrowy tryb życia”. Z kolei Allegro.pl zdobyło nagrodę w kategorii „Pomoc społeczna i charytatywna” za współpracę ze Stowarzyszeniem Wiosna przy akcji Szlachetna Paczka. Firma angażuje ponad 800 pracowników w tworzenie paczek dla potrzebujących, umożliwia klientom udział w akcji „Szlachetny Koszyk”, dzięki której przekazali ponad 700 tys. zł na rzecz Szlachetnej Paczki.
Za ochronę środowiska i klimatu nagrodę w tym roku otrzymał Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspólnie z UNEP/GRID-Warszawa wziął pod opiekę siedliska przyrodnicze Natura 2000 w rezerwacie Biała Woda (woj. małopolskie). Zależało im na zachowaniu unikatowego dziedzictwa krajobrazowo-przyrodniczego tego terenu.
Pomoc uchodźcom i Ukrainie
Tegoroczna edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” przebiegała pod hasłem „Dobro nie zna granic!”. To nawiązanie do wsparcia, którego firmy wspólnie z organizacjami udzieliły uchodźcom z Ukrainy zarówno w Polsce jak i za wschodnią granicą. W kategorii „Pomoc uchodźcom i Ukrainie” Kapituła Konkursu nagrodziła Fundację Biedronki i sieć sklepów Biedronka, które na programy wspierające uchodźców z Ukrainy w 2022 roku przekazały w sumie 65 mln zł. Sama Fundacja Biedronki ofiarowała dodatkowo ludności ukraińskiej ponad 13 tys. kart oraz 35 tys. kodów na zakupy, sfinansowała ponad 52 tys. noclegów dla uchodźców i ponad 500 ton produktów, które trafiły do ponad 17 tys. rodzin w Ukrainie. Za lokalną pomoc uchodźcom z Ukrainy nagrodę otrzymała firma Flex z Tczewa. Około 1600 jej pracowników pomagało w jedynym punkcie pomocy w Tczewie, prowadzonym przez Fundację To i Co. Dzięki nim uchodźcy z Ukrainy otrzymali pomoc formalną, prawną czy świadczenia rodzinne. Zorganizowano również zbiórkę pieniędzy na tłumaczenia medyczne potrzebne schorowanym osobom i dostarczono najpilniejsze rzeczy dla rodzin. Uchodźców z Ukrainy licznie wspierali również pracownicy Orange Polska – zapewniali potrzebne wyposażenie i żywność, organizowali warsztaty i lekcje języka polskiego, oferowali pomoc w znalezieniu pracy, prawną i psychologiczną. Firma otrzymała w Konkursie o tytuł „Dobroczyńca Roku” nagrodę w kategorii „Wolontariat pracowniczy”.
Wyróżnienia dla małych i średnich firm
Tradycyjnie Kapituła Konkursu nagrodziła również małe i średnie firmy. W przyznanej po raz pierwszy kategorii „Dobra współpraca biznesu i organizacji pozarządowych” nagrodę otrzymała warszawska Nieagencja, która zapewnia od kilku lat Fundacji Po Drugie wsparcie finansowe, promocyjne i wolontariuszy pomagającym ratować młodych ludzi w kryzysie bezdomności. Firma zaczęła włączać do działania kolejne firmy i wspierać fundację w budowaniu koalicji przedsiębiorstw zainteresowanych losem młodzieży, która nie miała szansy na dobry start w dorosłość. Git Studio z Żywca to tegoroczny laureat w kategorii „Lokalne partnerstwa”. Firma od kilku lat współpracuje z Żywiecką Fundacją Rozwoju, wspierając program „Stypendium z pasją”. Pracownicy tej niewielkiej firmy przyczynili się do powstania jadłodzielni w Żywcu, chętnie angażują się w lokalne działania charytatywne i społeczne, np. Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy Szlachetną Paczkę. BZ Commerce Group ze Skawiny to właściciel marki BlendyGo promującej zdrowe i odpowiedzialne odżywianie. Firma wsparła Fundację Polskiedzieci.org, która ma podobne priorytety – propaguje zdrowy tryb życia wśród dzieci i młodzieży, promuje sport i rekreację oraz pomaga zmieniać nawyki żywieniowe. Za to partnerstwo otrzymała nagrodę w kategorii „Zdrowy tryb życia”.
Za pomoc charytatywną tytuł „Dobroczyńcy Roku” otrzymała hurtownia elektryczna Elektromil z Suwałk, założona przez Zbigniewa Ślaskiego. Firma sfinansowała remont budynku, w którym Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów prowadzi szkołę dla dzieci ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz wsparła Hufiec ZHP w Suwałkach, przekazując w 2019 roku materiały, sprzęt i pomoc fachowców potrzebne do wykonania remontu harcerskiej bazy Garbaś.
W tym roku drugim laureatem w kategorii „Kultura i edukacja” został artysta i właściciel galerii sztuki Wojciech Brewka, który regularnie wspiera działalność organizacji społecznych. Został on nominowany przez Fundację Ewy Błaszczyk „Akogo?”, dla której charytatywnie zaprojektował i wykonał mural z motywem budzika na warszawskich Bielanach.
Nagrody wręczono 30 maja w warszawskim hotelu Marriott. Celem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest promocja społecznego zaangażowania i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców – w szczególności na poziomie lokalnym – oraz zachęcanie firm do partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi.
/Katarzyna Kunert/
****************
ORGANIZACJE NOMINUJĄCE firmę ELEKTROMIL:
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów
Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów działa od 14 lat na rzecz osób w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin. Stowarzyszenie prowadzi dwie szkoły specjalne: szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi i szkołę przysposabiającą do pracy. Łącznie wsparciem jest objętych 114 uczniów oraz ich rodziny. W szkołach edukacja odbywa się bez podręczników, z wykorzystaniem oceniania kształtującego oraz jest ukierunkowana na indywidualne możliwości i predyspozycje ucznia. Stowarzyszenie kierunkuje wszystkie działania na zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego miejsca edukacji, a przez to buduje w uczniach poczucie własnej wartości, uczy samodzielności i samodecydowania. Stowarzyszenie dąży do zapewnienia dobrego i godnego życia osób z niepełnosprawnością oraz w spektrum autyzmu teraz i w przyszłości.
Hufiec ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego
Harcerstwo w Suwałkach istnieje od ponad 100 lat. Obecnie w Hufcu ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego jest zrzeszonych ponad 350 zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów. Hufiec organizuje akcje charytatywne i społeczne, współpracuje z lokalnymi władzami miasta, instytucjami oraz innymi organizacjami pozarządowymi, by pomagać potrzebującym. Prowadzi również bazę Garbaś
– harcerski ośrodek wypoczynkowy, będący drugim domem dla młodzieży zrzeszonej w hufcu. Obecnie dzięki pomocy darczyńców biznesowych i wolontariuszy trwają tam intensywne prace remontowe, by dostosować ją do obecnych wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *