Zamują się legalizacją…

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku  – Wydział Zamiejscowy w Suwałkach

Nie ma potrzeby jechać do Białegostoku.

20 maja obchodzimy Święto Miar czyli Światowy Dzień Metrologii, który przypada w rocznicę Konwencji Metrycznej z 1875 roku – 20 maja. Traktat podpisany tego dnia ujednolicił system metryczny na świecie. Polska podpisała konwencję w 1925 roku. Święto metrologii Metrologia, bo tak inaczej nazywa się naukę o miarach i wagach, to nauka zajmująca się pomiarami i ich wynikami. Jej podstawą są jednostki miar. Najpowszechniejszym używanym standardem jest układ SI. Jest to znormalizowany układ jednostek miar zatwierdzony w 1960 (później modyfikowany) przez Generalną Konferencję Miar. Jakie jednostki znajdziemy w układzie SI? Np. amper, sekundę, metr, kilogram czy mol – jednym słowem wszystko, co policzalne. Dzięki układowi wiemy np. ile to metr.

Może wydawać nam się, że wagi i miary nie są ważną częścią życia, ale napotykamy się na nie każdego dnia – kupując warzywa w warzywniaku, tankując paliwo na stacji paliw, patrząc na zegarek, czy stając na wagę. Dzięki ujednoliceniu systemowi miar mamy pewność, że nasz kilogram to tyle samo co kilogram w Bangladeszu, a nasza minuta to tyle samo co minuta w Australii.

W skład Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku wchodzą 3 Wydziały Zamiejscowe: w Suwałkach, w Ełku i w Ostrołęce. Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku obejmuje swoim obszarem działania województwa: podlaskie oraz część województwa mazowieckiego obejmującą powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, miasto na prawach powiatu Ostrołęka oraz część województwa warmińsko-mazurskiego obejmującą powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski.

Zadania Wydziału Zamiejscowego w Suwałkach:

 • legalizacja przyrządów pomiarowych
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych spoza zakresu akredytacji
 • prowadzenie kontroli użytkowników przyrządów pomiarowych w zakresie przestrzegania ustawy Prawo o miarach

Zakres wykonywanej legalizacji:

Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła

 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
  • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe,
  • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan.
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda:
  • instalacje pomiarowe do paliw i gazu na cysternach samochodowych,
  • instalacje stacjonarne do wydawania pali,
  • instalacje do przyjmowania i wydawania mleka,
  • instalacje pomiarowych wodnego roztworu mocznika (AdBlue).
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy metodą objętościową.

 

Przyrządy do pomiaru masy

 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III oraz IIII;
 • wagi automatyczne dla pojedyńczych ładunków;
 • wagi automatyczne przenośnikowe;
 • odważniki:
  • klasy dokładności Mo wartościach nominalnych masy od 1 mg do 20 kg,
  • klasy dokładności M2 o wartościach nominalnych masy od 1 g do 20 kg.

Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu

 • taksometry w tym taksometry elektroniczne.

Zakres wykonywanych wzorcowań:

Przyrządy do pomiaru masy

 • odważniki klasy dokładności M1;
 •  wzorce masy o dokładności M1;
 • wagi nieautomatyczne.

 

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku

Wydział Zamiejscowy w Suwałkach

ul. Pułaskiego 73

16 – 400 Suwałki 

Punkt obsługi klienta przyjmuje interesantów w godz. 8:00-15:00

tel. 87 567 25 05

e-mail: suwalki.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku  

ul. Kopernika 89 

15 – 396 Białystok

tel. 85 745 53 56 

tel. 85 878 16 36 

e-mail: oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *