Muzeum Kresów w Sejnach

Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów

otwarte w piątek (12.05) w podominikańskim klasztorze w Sejnach.

Uroczystego otwarcia dokonał wicepremier Piotr Gliński oraz zaproszeni goście min. biskup ełcki Jerzy Mazur, biskup wyłkowyski Rimantas Norvila. W uroczysyości uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni i mieszkańcy.
W ramach projektu powstały cztery wystawy stałe oparte na materiałach multimedialnych, które tworzą cykl Muzeum Kresów Wschodnich:
– „Historia Kresów Wschodnich” – opowiadająca o historycznych ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańcach;
– „Wielokulturowość Kresów Wschodnich” – ukazująca wzajemne relacje kulturowe oraz religijne między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie;
– „Ludzie Kresów Wschodnich” – prezentująca opowieść o znanych i nieznanych obywatelach Kresów i ich wpływie na dzisiejszy obraz kultury, literatury, nauki;
– „Mitologia Kresów Wschodnich” – ukazująca nie tylko mity, ale także ich recepcję w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej.
Koszt prac renowacyjnych i wyposażenia muzeum wyniósł ponad 23 miliony złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *