Suwałki – Pieniądze z UE na sport

Ponad 100.000 Euro

Miasto Suwałki rozpoczyna realizację kolejnego projektu, który został dofinansowany środkami z Unii Europejskiej. Tym razem to ponad 100.000 Euro na działania promujące bieganie oraz boks.

Mowa tu o projekcie „Sportowe pogranicze – promocja sportu i zdrowego stylu życia w regionie pogranicza”, który będziemy realizować wspólnie z Miastami Alytus i Druskienniki na Litwie.

Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Suwałki a partnerzy to: Ośrodek sportu i rekreacji w Alytusie i Ośrodek sportu w Druskiennikach.

W czwartek (21 marca) odbyła się konferencja otwierająca projekt w Alytusie. W poniedziałek (25 marca) w Suwałkach zorganizowano konferencję prasową z udziałem dziennikarzy by poinformować o zaplanowanych działaniach.

Projekt obejmuje 2 komponenty:
a) „Rozbiegane Suwałki”:
Organizację 4 imprez biegowych (wiosna, lato, jesień, zima – w okresie 2024/2025), w tym festiwalu biegowego pod nazwą „Rozbiegane Suwałki – Miejskie Święto Biegania” (Bieg na 10,5 km, bieg na 5 km przy wsparciu środków z ww. projektu) 30-31 sierpnia oraz 1 września;
Organizację bezpłatnych cotygodniowych treningów biegowych dla mieszkańców naszego miasta, które będą odbywały się od kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Wojska Polskiego 17;
Realizację programu „Suwalskie Debiuty”, którym zostanie objętych 20 dorosłych mieszkańców naszego, a jego celem będzie ich aktywizacja ruchowa. W ramach działania beneficjenci zostaną objęci opieką trenerską (trener biegania), dietetyka, a dodatkowo otrzymają voucher na zakup obuwia biegowego.
Zakup sprzętu do elektronicznego pomiaru czasu, który umożliwi organizację imprez typu City Run/Park Run (Zalew Arkadia/Bulwary)
Oznakowanie ścieżek dla biegaczy wokół Zalewu Arkadia i na Suwalskich Bulwarach;
Atestacja tras na suwalskich bulwarach i nad Zalewem Arkadia jak również trasy Miejskiego Święta Biegania (pomiar trasy w celu możliwości rozgrywania

b) Boks jako narzędzie walki z zagrożeniami współczesnej młodzieży:
Jest to program rozwojowy sekcji bokserskiej suwalskiego OSiR-u, który zakłada szereg działań takich jak:
zakup ringu treningowego
zakup strojów treningowych i startowych
zakup sporttesterów do monitoringu treningu pięściarzy
zakup wagi do analizy składu ciała
spotkania z psychologiem
międzynarodowy obóz kondycyjny
kursy trenerskie dla dwóch zawodników sekcji
wynagrodzenie trenera sekcji bokserskiej

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 – Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami z Programu Interreg VI-A Litwa – Polska 2021 – 2027

Budżet projektu:
Całkowite wydatki kwalifikowalne Miasta Suwałki: 131 613,75 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR (Miasto Suwałki): 105 291,00 EUR (80%)
Wkład własny Miasta Suwałki: 26 322,75 EUR
Wartość całkowita projektu: 328 781,38 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR: 263 025,09 EUR (80%)

Okres realizacji projektu: 24 miesiące, 01.01.2024 do 31.12.2025 r.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 13.02.2024 r

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *