NOWY KOMENDANT POLICJI

NADKOMISARZ BEATA ROMOTOWSKA

NOWYM KOMENDANTEM MIEJSKIM POLICJI W SUWAŁKACH

 

Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się uroczystość powołania na stanowisko szefa suwalskich policjantów. Ze Sztandarem Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przywitała się nadkomisarz Beata Romotowska. Uroczystego wprowadzenia dokonał inspektor Krzysztof Woźniewski pełniący obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powierzenia stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach nadkomisarz Beacie Romotowskiej. Do suwalskiej jednostki nowo powołanego komendanta wprowadził inspektor Krzysztof Woźniewski pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

W ceremonii uczestniczył Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk oraz Cezary Grzegorz Zwoliński Sekretarz Powiatu Suwalskiego, a także przedstawiciele władz samorządowych, suwalskich sądów, prokuratury, kapelan suwalskich policjantów, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z suwalską Policją, przedstawiciele związków zawodowych policjantów oraz pracowników Policji, a także kadra kierownicza, policjanci i pracownicy jednostki.

Podczas uroczystości nadkomisarz Beata Romotowska przywitała Sztandar Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, po czym złożyła meldunek o objęciu obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach.

Pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Krzysztof Woźniewski pogratulował nowej komendant oraz życzył powodzenia na nowej drodze zawodowej. Nadkomisarz Beata Romotowska zapewniła, iż jest gotowa do podjęcia wyzwania. Zapewniła, że z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem będzie pełniła służbę na rzecz społeczeństwa ziemi suwalskiej.

Nadkomisarz Beata Romotowska służbę w Policji pełni od 2000 roku, od 2017 roku na stanowiskach kierowniczych.
W czasie swojej służby nadkomisarz Beata Romotowska została uhonorowana Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *