51 mln zł na nowe autobusy

Suwałki otrzymało rekordową dotację z Unii Europejskiej

 

I nie tylko. Stacja ładowania z magazynami energii, budowę nowych skwerów zieleni i doświetleń przejść dla pieszych, a także nowych ścieżek rowerowych. Miasto Suwałki otrzymało rekordową dotację z Unii Europejskiej w wysokości 51 mln zł na projekt: „Zrównoważona mobilność miejska w miejskim obszarze funkcjonalnym Suwałk”.

– W historii naszego miasta to jednorazowo największa dotacja z Unii Europejskiej na jeden projekt. Kupimy 10 elektrycznych autobusów, wybudujemy garaż z fotowoltaiką i magazynami energii, który docelowo pomieści na 19 pojazdów. Powstanie nowy system dystrybucji biletów. Kolejne elektroniczne tablice przystankowe, a także nowa zieleń i ścieżki rowerowe – wymienia Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk – To wielowątkowy skomplikowany projekt, który będzie realizowany przez kilka najbliższych lat, a fakt, że udało nam się te pieniądze pozyskać zawdzięczam moim współpracownikom, którzy poświęcili naprawdę bardzo dużo czasu by skutecznie to opracować – dodaje Czesław Renkiewicz.

Projekt dotyczy zrównoważonej mobilności miejskiej i ma charakter kompleksowy obejmujący zarówno zakup bezemisyjnego taboru autobusowego (autobusy z napędem elektrycznym), budowę, przebudowę i modernizację infrastruktury na potrzeby transportu miejskiego i komplementarnych form mobilności jak również digitalizację systemu mobilności w mieście i obszarze funkcjonalnym Suwałk.

Projekt zakłada:
zakup autobusów elektrycznych MIDI z ładowarkami (5 szt.) i autobusów elektrycznych MAXI z ładowarkami (5 szt.). Wszystkie autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wyposażone m.in.: w system monitoringu wizyjnego, system dynamicznej informacji pasażerskiej, system zliczania pasażerów, WiFi i ładowarki (gniazda USB do ładowania urządzeń mobilnych);
wykonanie garażu z fotowoltaiką na gruncie oraz samej konstrukcji garażu. Garaż na 19 autobusów z trafostacją i magazynem energii o pojemności ok. 2 MWh, w bazie autobusowej PGK w Suwałkach;
digitalizację systemu mobilności w zakresie: system dystrybucji biletów z kasownikami do obecnych autobusów ON i CNG i autobusów elektrycznych; tablice elektroniczne przystankowe z montażem przedstawiające przyjazd autobusu na przystanek w czasie rzeczywistym (4 szt.), infokioski wyposażone w panel fotowoltaiczny, które pokazywać będą informacje dotyczące komunikacji miejskiej (5 szt.), system Google do planowania podróży za pośrednictwem strony internetowej PGK, co poprawi jakość i standard obsługi podróżnych,
wykonanie zielonego skweru przy ul. Z. Podhorskiego o powierzchni 4700 m2 z ławką solarną i elementami małej architektury;
budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Utrata o długości ok. 650m (na odcinku od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Waryńskiego);
budowę ciągu pieszo-rowerowego na ul. Pułaskiego o długości ok. 1 km z oświetleniem solarnym (odcinek od skrzyżowania z ul. A. Krajowej do obwodnicy miasta wraz z przejściami poprzecznymi przez ul. Pułaskiego);
budowę zatok autobusowych betonowych wraz z projektem (5 szt.);
wykonanie tzw. zielonych przystanków (6 szt.);
zakup i montaż wiat zwykłych (7 szt.) oraz wykonanie zasilania solarnego i podświetlenia wiat (wiaty poza miastem – 2 szt.);
zakup i montaż wiaty przystankowej typu smart na ul. Utrata przy dworcu PKS wyposażoną w panele fotowoltaiczne, która stanowić będzie centrum przesiadkowe (1 szt.);
budowę aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Pułaskiego
dedykowane doświetlenie 10 przejść dla pieszych na terenie miasta

W ramach projektu nastąpi też objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich obszarów (głównie osiedli z obszaru Suwałk) dotychczas nieobsługiwanych, takich jak ul. Leśna, ul. Parowozowa oraz ul. Pileckiego. Przewidziano również wytyczenie nowej, bezpośredniej linii, która będzie łączyć strefę przemysłową i zakłady wokół ul. Sejneńskiej oraz osiedla zabudowy wielorodzinnej (m.in. osiedle Północ).

Całkowita wartość projektu: 60 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 51 000 000,00 zł (85%)
Wkład własny (Miasto Suwałki): 9 000 000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *