Laureaci Włóczni Jaćwingów

Gala WŁÓCZNIA JACWINGÓW za 2023 rok

Bank Spółdzielczy w Suwałkach – Włócznia Jaćwingów z Diamentem Wyróżnienie zostało przyznane Bankowi Spółdzielczemu w Suwałkach za ponad 120-letnią działalność, finansowe wsparcie rozwoju suwalskich firm oraz długoletnią aktywność w organizacji i promocji wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych. Bank ten jest jednym z filarów suwalskiej społeczności, a nagroda z diamentem to symboliczne podkreślenie ich trwałego wpływu na miasto.

Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach – Włócznia Jaćwingów za Wspieranie Przedsiębiorców Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach otrzymał nagrodę za wspieranie przedsiębiorców, organizację najważniejszej imprezy gospodarczej w regionie – Forum Biznesowego Pogranicza oraz za zajęcia i konkursy dla młodzieży rozwijające wiedzę z zakresu innowacji i przedsiębiorczości.

Żłobek Miejski w Suwałkach – Włócznia Jaćwingów za Profesjonalną Opiekę i Pracę Edukacyjną Żłobek Miejski w Suwałkach otrzymał Włócznię Jaćwingów za profesjonalną opiekę, pracę edukacyjną i wychowawczą, a także za zapewnienie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi najmłodszych mieszkańców miasta.

To zaszczytne wyróżnienie jest dowodem na znaczący wkład placówki w kształtowanie przyszłości Suwałk. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Suwałkach, Jolanta Matulewicz odebrała Włócznię Jaćwingów z rąk prezydenta Suwałk, Czesława Renkiewicza

Areszt Śledczy w Suwałkach – Włócznia Jaćwingów za Współpracę i Resocjalizację Areszt Śledczy w Suwałkach został nagrodzony za współpracę z instytucjami samorządowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pożytku publicznego. Dodatkowo, wyróżniono AŚ za łączenie resocjalizacji z działaniami na rzecz lokalnej społeczności oraz rozbudowę jednostki, przyczyniającą się do zwiększenia miejsc pracy w Suwałkach.

Mirosława Krymska – Włócznia Jaćwingów za Upowszechnianie Kultury Mirosława Krymska odebrała zaszczytne wyróżnienie za upowszechnianie kultury, odkrywanie talentów aktorskich i rozbudzanie pasji do teatru wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jej zaangażowanie w inicjowanie i współtworzenie wielu happeningów, festiwali i projektów kulturalno-edukacyjnych zasługuje na uznanie całej społeczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *