Suwałki mają pieniądze na INVITRO

Suwałki, 24 XI 2023

Konferencja prasowa

Siedem suwalskich małżeństw przystąpiło do miejskiego Programu „Kajtek”. Jedna z par spodziewa się już swego dziecka, które urodzi się w 2024 roku. Do programu mogą w tym roku przystąpić jeszcze trzy małżeństwa. W piątek (24 listopada) zorganizowano w tej sprawie konferencję prasową. „Kajtek” czyli program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Suwałki w latach 2023-2025 został przyjęty przez Radę Miejską w marcu 2023 roku.

Na jego realizację w tym roku przeznaczono 60.000 zł. Na lata kolejne jest to kwota ponad 127.000 zł.

Nasze miasto podobnie jak i cała Polska staje przed katastrofą demograficzną. Starzejące się społeczeństwo i coraz mniejsza liczba urodzeń. Każda forma wsparcia rodziny w zakresie rodzicielstwa jest pożądana – mówił Roman Rynkowski.

Warunki medyczne:

1. Wiek kobiet mieści się w przedziale 25 – 39 lat, a w ocenie biochemicznej i ultrasonograficznej mają one szansę na stymulację mnogiego jajeczkowania (AMH powyżej 0,7 ng/ml i co najmniej trzy pęcherzyki w jajniku).

2. Połowa średniego miesięcznego dochodu osiągniętego przez parę w ostatnich 12 pełnych miesiącach poprzedzających kwalifikację do Programu nie przekracza 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonej w ostatnim opublikowanym komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Osiągnięty dochód para ma obowiązek potwierdzić pisemnym oświadczeniem.

3. Osoby aplikujące do Programu (kobieta i mężczyzna) muszą przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział w Programie, a także podpisać oświadczenie, że nie są obecnie uczestnikami innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *