Gala ucznia zdolnego

Zdolny Suwalczanin

111.000 zł trafiło w poniedziałek (18 września) do uczniów suwalskich szkół. To suma stypendiów i nagród przyznanych młodym ludziom w ramach miejskiego programu Zdolny Suwalczanin w dziedzinie nauki i sportu. Podsumowano też Miejską Rywalizację Sportową w ramach, której do suwalskich szkół popłynęło 240.080,00 zł. Uroczysta gala, na której władze miasta rozdały stypendia, nagrody i listy gratulacyjne uczniom, nauczycielom
i dyrektorom odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury.

– Spotykamy się dziś aby uhonorować uczniów, którzy mają olbrzymie osiągnięcia naukowe i sportowe, ale również złożyć gratulacje rodzicom tych młodych osób, a także ich nauczycielom. Od tych wyróżnionych osób, jestem pewien, w przyszłości będzie wiele zależało w naszym mieście, regionie, a nawet kraju, będą zajmowali wiele eksponowanych stanowisk. Z wielką przyjemnością gratuluję wszystkich uhonorowanym, dziękuję ich rodzicom i nauczycielom – mówił Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.

W naszym mieście od 2016 r. funkcjonuje Program wspierania rozwoju uczniów zdolnych „Zdolny Suwalczanin”.
Stypendia i nagrody przyznano 87 uczniom.

Wysokość nagród:
1) 500,00 zł dla uczniów szkół podstawowych,
2) 1.000,00 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wysokość stypendium:
1) 1.500,00 zł w szkole podstawowej,
2) 3.000,00 zł w szkole ponadpodstawowej.

Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymało 21 uczniów: SP2 (2 uczniów), SP4 (2 uczniów), SP5 (3 uczniów), SP7 (1 uczeń), SP9 (1 uczeń), SP 11 (1 uczeń), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej (5 uczniów), I LO (2 uczniów), ZS2 (1 uczeń), ZST (2 uczniów), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach (1 uczeń).

Stypendia za osiągnięcia w sporcie otrzymało 17 uczniów: SP4 (1 uczeń), SP5 (2 uczniów), SP6 (1 uczeń), SP7 (1 uczeń), SP9 (1 uczeń), SP10 (3 uczniów), SP11 (6 uczniów), Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej (1 uczeń), Parafialna Podstawowa Szkoła Polsko-Romska (1 uczeń).

Nagrody za osiągnięcia w nauce otrzymało 30 uczniów: SP2 (1 uczeń), SP5 (1 uczeń), SP9 (3 uczniów), SP11 (1 uczeń), I LO (3 uczniów), III LO (2 uczniów), II LO (3 uczniów), ZS6 (11 uczniów), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach (1 uczeń), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach (4 uczniów).
Nagrody za osiągnięcia w sporcie otrzymało 19 uczniów: SP4 (2 uczniów), SP5 (2 uczniów), SP6 (3 uczniów), SP10 (3 uczniów), SP11 (9 uczniów).

Ponadto z własnej inicjatywy Prezydent Miasta Suwałk przyznał 9 nagród po 1.000,00 zł uczniom, którzy uzyskali najwyższy w Mieście Suwałki wynik procentowy z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego.

Są to uczniowie z następujących szkół:
1) ILO, II LO, III LO, ZS4, ZS6, ZST – najwyższy wynik procentowy z egzaminu maturalnego,
2) ZS4, ZS6, ZST – najwyższy wynik procentowy z egzaminu zawodowego.

Od ponad 20 lat w naszym mieście prowadzona jest Miejska Rywalizacja Sportowa szkół.

 

W Miejskiej Rywalizacji Sportowej Edycja 2022/2023 w trzech kategoriach wiekowych udział wzięło 16 szkół z Suwałk, które rywalizowały blisko 300 razy w ciągu całego roku szkolnego.

Łącznie szkoły zdobyły 1.174 punkty oraz startowały 135 razy w zawodach rangi wojewódzkiej, a także 8 razy w zawodach krajowych. Za udział w szkolnej rywalizacji sportowej szkoły otrzymajły 240.080,00 zł do wykorzystania na zakup sprzętu sportowego i wyjazdy na zawody sportowe w 2024 r.

Uczniowie szkół 10 razy wygrywali zawody wojewódzkie oraz zdobyli srebrny medal w Finale Krajowym Igrzysk Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt. Dodatkowo uczniowie zdobyli 4 medale podczas XXIX Finału Czwartków Lekkoatletycznych, który tradycyjnie odbył się w Łodzi.

Dzięki udziale uczniów w wojewódzkiej i krajowej szkolnej rywalizacji sportowej Miasto Suwałki zajęło 3 miejsce w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół województwa podlaskiego 2022/2023.

Łącznie nagrodzonych zostanie 7 najlepszych suwalskich szkół, a także wyróżnionych zostanie 10 nauczycieli, których uczniowie wygrali zawody rangi wojewódzkiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *