Menu:

mecze live

 

Reklama:


meczyki

 

 

 

 

 

 

RSS
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz

URZ─äD MIASTA

Patronat medialny

PARTNERZY

WSPÓ┼üPRACUJEMY

mecze live

FOTO BLOG

Leszka
Przeborowskiego

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

=============

REDAKCJE

 

=========

KOMUNIKACJA

Podatno┼Ť─ç na koronawirusa zapisana w naszym DNA?

25.03.2020

Warszawa, 24 marca 2020 r. - Informacja prasowa


 

Podatno┼Ť─ç na koronawirusa zapisana w naszym DNA? Genetycy zauwa┼╝aj─ů pewne predyspozycje

 

Osoby o okre┼Ťlonych cechach genetycznych mog─ů mie─ç potencjalnie wi─Öksz─ů podatno┼Ť─ç na zaka┼╝enia koronawirusem. Jak twierdzi dr hab. Miros┼éaw Kwa┼Ťniewski, kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy danych Uniwersytetu Medycznego w Bia┼éymstoku, wcze┼Ťniejsze badania wykaza┼éy, ┼╝e w obr─Öbie ludzkiego genu ACE2 zidentyfikowano szereg wariantów mog─ůcych wp┼éywa─ç na podatno┼Ť─ç na infekcj─Ö innymi koronawirusami: SARS-CoV i NL63. Jednak, jak podkre┼Ťla naukowiec, zale┼╝no┼Ťci pomi─Ödzy podatno┼Ťci─ů na zachorowanie i przebiegiem COVID-19 s─ů nadal nieznane, konieczne s─ů te┼╝ kolejne badania.

Zdaniem immunologów, dzi─Öki znajomo┼Ťci mechanizmów odpowiedzialnych za przenikanie wirusów do organizmu i analizie genów koduj─ůcych bia┼éka bior─ůce udzia┼é w procesie, mo┼╝na przewidzie─ç, czy ró┼╝nice w DNA pomi─Ödzy lud┼║mi maj─ů wp┼éyw na podatno┼Ť─ç na zaka┼╝enie. Dotyczy to wielu znanych i gro┼║nych chorób.

Badania genetyczne i analizy asocjacyjne umo┼╝liwi┼éy wykrycie zwi─ůzków pomi─Ödzy genetycznymi ró┼╝nicami a podatno┼Ťci─ů na zaka┼╝enia takimi wirusami jak: HIV, HBV, HCV, wirus dengi, bakteriami wywo┼éuj─ůcymi gru┼║lic─Ö, tr─ůd, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz paso┼╝ytami wywo┼éuj─ůcymi malari─Ö – wymienia dr Pawe┼é Gajdanowicz z Katedry i Zak┼éadu Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wroc┼éawiu. – Dla przyk┼éadu, mutacja w genie koduj─ůcym receptor CCR5 czyni osoby mniej podatnymi na zaka┼╝enie HIV, a podobne zale┼╝no┼Ťci mo┼╝na mno┼╝y─ç.

Osoby posiadaj─ůce okre┼Ťlone cechy genetyczne, czyli np. warianty genów, maj─ů ró┼╝n─ů podatno┼Ť─ç na zaka┼╝enia oraz inaczej reaguj─ů na leki u┼╝ywane w terapii. W konsekwencji, sam przebieg choroby mo┼╝e by─ç zale┼╝ny od indywidualnych predyspozycji genetycznych. Wiedza ta jest niezwykle cenna i zaczyna przek┼éada─ç si─Ö na efekty kliniczne.

Geny a koronawirus SARS-CoV-2

Tak jak w przypadku innych chorób, w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2, równie┼╝ istotn─ů rol─Ö mog─ů odgrywa─ç geny; jednym z najlepiej opisanych jest gen ACE2. Wcze┼Ťniejsze badania nad koronawirusem SARS-CoV, który spowodowa┼é pandemi─Ö w 2002 i 2003 roku, wykaza┼éy zwi─ůzek pomi─Ödzy ilo┼Ťci─ů bia┼éek kodowanych przez gen ACE2, wyst─Öpuj─ůcych na powierzchni p─Öcherzyków p┼éucnych, a zaka┼╝eniem tym wirusem. Podobnie mo┼╝e by─ç teraz w przypadku SARS-CoV-2. Pomimo wczesnych etapów epidemii nowym koronawirusem, naukowcy wiedz─ů coraz wi─Öcej o sposobie, w jaki ten wirus mo┼╝e zaka┼╝a─ç ludzkie komórki.

Mechanizm infekcji komórek p┼éuc przez wirusa SARS-CoV-2 zwi─ůzany jest z aktywacj─ů bia┼éek wirusa, przez specyficzny enzym, znajduj─ůcy si─Ö na powierzchni komórek p┼éuca. Wykazano, ┼╝e aktywowane bia┼éka wirusa - podobnie jak w przypadku pandemii SARS-Cov w 2002 roku - ┼é─ůcz─ů si─Ö z ludzkim receptorem kodowanym przez wspomniany wy┼╝ej gen ACE2, powoduj─ůc zaka┼╝enie – t┼éumaczy dr hab. Miros┼éaw Kwa┼ŤniewskiReceptor ACE2 mo┼╝e by─ç zatem wykorzystywany przez wirusy do wnikni─Öcia do komórki gospodarza, wewn─ůtrz której dochodzi do ich namno┼╝enia. Spo┼Ťród tysi─Öcy zidentyfikowanych wariantów w obr─Öbie genu ACE2, wiele z nich mo┼╝e potencjalnie wp┼éywa─ç na podatno┼Ť─ç na infekcj─Ö koronawirusami takimi jak SARS-CoV i NL63. Nadal jednak nie mo┼╝na potwierdzi─ç, czy podobna zale┼╝no┼Ť─ç wyst─Öpuje w przypadku obecnego koronawirusa - SARS-CoV-2. Do dalszych bada┼ä epidemiologicznych w kontek┼Ťcie rozprzestrzeniania si─Ö wirusa i jego inwazyjno┼Ťci, potrzebne b─Öd─ů wielkoskalowe analizy genetyczne przeprowadzane na wielu populacjach.

Czy mo┼╝na sprawdzi─ç, ┼╝e jeste┼Ťmy w grupie ryzyka?

Co ciekawe, we wcze┼Ťniejszych badaniach udowodniono zwi─ůzek zmian genetycznych w obr─Öbie genu ACE2 u pacjentów z podatno┼Ťci─ů na wiele innych chorób, w tym np. kardiologicznych.

Widzimy, ┼╝e na przebieg COVID-19 mo┼╝e wp┼éywa─ç nie tylko wiek pacjentów, ale równie┼╝ choroby wspó┼éistniej─ůce, takie jak cukrzyca czy nadci┼Ťnienie, a wi─Öc takie, których pod┼éo┼╝e równie┼╝ mo┼╝e zale┼╝e─ç od uwarunkowa┼ä genetycznych i stylu ┼╝ycia. Dopiero teraz, w sytuacji kryzysowej, wszyscy zaczynamy bardziej dostrzega─ç wag─Ö takich zale┼╝no┼Ťci – kontynuuje dr hab. Miros┼éaw Kwa┼Ťniewski

Zdaniem naukowców, dost─Öpno┼Ť─ç nowoczesnych technologii umo┼╝liwiaj─ůcych sekwencjonowanie genomów w du┼╝ej skali (nawet ca┼éej populacji), globalny dost─Öp do informacji o zaka┼╝eniach i przebiegu choroby oraz zaawansowane metody analityczne mog─ů stanowi─ç bro┼ä w walce z nowymi, gro┼║nymi wirusami. Identyfikacja genetycznych predyspozycji wp┼éywaj─ůcych na przebieg infekcji lub skuteczno┼Ť─ç leczenia mo┼╝e odegra─ç z kolei istotn─ů rol─Ö w zarz─ůdzaniu systemem opieki zdrowotnej w sytuacji kryzysowej - m.in. poprzez identyfikacj─Ö osób o zwi─Ökszonej podatno┼Ťci na zachorowanie lub osób, u których przebieg kliniczny choroby mo┼╝e mie─ç ci─Ö┼╝ki charakter. Wiedza o predyspozycjach genetycznych oraz uwarunkowaniach behawioralnych i ┼Ťrodowiskowych mo┼╝e umo┼╝liwi─ç dobór najskuteczniejszej terapii.


 


 

O ekspertach:

dr hab. Miros┼éaw Kwa┼Ťniewski - genetyk, biolog molekularny, bioinformatyk, kierownik Centrum Bioinformatyki i Analizy Danych Uniwersytetu Medycznego w Bia┼éymstoku. Koordynator prac grup badawczych w projektach z zakresu Medycyny Spersonalizowanej i genomiki wielkoskalowej, skupionych g┼éównie wokó┼é problemów chorób cywilizacyjnych, w szczególno┼Ťci nowotworów, cukrzycy typu II i chorób uk┼éadu kr─ů┼╝enia. W ramach tych projektów wspó┼épracuje z wiod─ůcymi o┼Ťrodkami naukowymi w Polsce i na ┼Ťwiecie. W swojej pracy wykorzystuje najnowsze metody analityczne z zakresu genomiki i biologii systemowej. Pe┼éni rol─Ö doradcy organizacji mi─Ödzynarodowych i firm biotechnologicznych w dziedzinie nowych technologii genomiki i analizy danych biomedycznych. Laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego za osi─ůgni─Öcia naukowe.

 

Dr Pawe┼é Gajdanowicz - adiunkt w Katedrze i Zak┼éadzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wroc┼éawiu. Autor prac naukowych z obszarów immunologii, alergologii, onkologii biologii molekularnej i medycyny spersonalizowanej. Do┼Ťwiadczenie zdobywa┼é w presti┼╝owych instytucjach badawczych w Polsce i Europie. Zaanga┼╝owany w realizacj─Ö licznych projektów naukowych i badawczo-rozwojowych. Cz┼éonek Rady M┼éodych Naukowców 3 kadencji oraz Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI).

« inne aktualno┼Ťci