Menu:

mecze live

 

Reklama:


meczyki

 

 

 

 

 

 

RSS
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz
 • Zobacz

URZ─äD MIASTA

Patronat medialny

PARTNERZY

WSPÓ┼üPRACUJEMY

mecze live

FOTO BLOG

Leszka
Przeborowskiego

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

=============

REDAKCJE

 

=========

KOMUNIKACJA

Konkurs - na projekt koszulki juwenaliowej

06.02.2019

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT WZORU NA KOSZULK─ś

SUWALSKICH JUWENALIÓW 2019

§1
Postanowienia ogólne
Samorz─ůd Studencki Pa┼ästwowej Wy┼╝szej Szko┼éy Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwa┼ékach, zwany dalej Organizatorem, og┼éasza konkurs na projekt wzoru na koszulk─Ö Suwalskich Juwenaliów 2019.
2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu, który stanie si─Ö jednym z elementów identyfikuj─ůcych studentów suwalskiej uczelni.
Projekt powinien jednoznacznie kojarzy─ç si─Ö z wydarzeniem, jakim s─ů Juwenalia Studenckie PWSZ, z ich uczestnikami oraz nawi─ůzywa─ç do trzech wydzia┼éów znajduj─ůcych si─Ö w strukturze PWSZ (Wydzia┼é Politechniczny, Wydzia┼é Humanistyczno–Ekonomiczny i Wydzia┼é Ochrony Zdrowia).

Wyboru prac, uj─Ötych w par.4 pkt.1, dokonuje kapitu┼éa konkursowa, w której sk┼éad wchodz─ů:

Przewodnicz─ůca Uczelnianej Rady Samorz─ůdu Studenckiego PWSZ – Monika Jankowska
Cz┼éonek Uczelnianej Rady Samorz─ůdu Studenckiego PWSZ
Rzecznik Prasowy PWSZ – Dawid Harasim;
Grafik PWSZ – Tomasz Motulewski.

§2
Uczestnicy konkursu
Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem mo┼╝e by─ç osoba, która jest studentem Pa┼ästwowej Wy┼╝szej Szko┼éy Zawodowej w Suwa┼ékach lub mieszka┼äcem regionu oraz zg┼éosi┼éa swoj─ů ch─Ö─ç przyst─ůpienia do Konkursu.
W konkursie nie mog─ů bra─ç udzia┼éu cz┼éonkowie kapitu┼éy konkursowej, wymienieni w par.1 pkt. 4.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami okre┼Ťlonymi w niniejszym regulaminie;
dostarczenie o┼Ťwiadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowie┼ä Regulaminu Konkursu (stanowi─ůcego za┼é─ůcznik do niniejszego Regulaminu).

Ka┼╝dy z uczestników mo┼╝e zg┼éosi─ç jedn─ů prac─Ö.
§3
Forma, sposób i termin przekazywania pracy konkursowej

Projekt ma by─ç wykonany:
w programie komputerowym w rozdzielczo┼Ťci co najmniej 300 dpi, w formacie A4 (praca rastrowa)
lub w formacie: PDF, EPS, AI (praca wektorowa) – czcionka zamieniona na krzywe

Projekt nale┼╝y przes┼éa─ç do dnia 3 marca 2019 r. do godz. 23.59 na adres komunikacja@pwsz.suwalki.pl w temacie wpisuj─ůc – Projekt na wzór koszulki Juwenalia 2019, a w tre┼Ťci maila zawrze─ç swoje dane osobowe: imi─Ö, nazwisko, oraz telefon kontaktowy.

Uczestnicy konkursu mog─ů wykorzystywa─ç w pracach logo PWSZ. Uczestnicy mog─ů wykorzystywa─ç zamieszczone logo wy┼é─ůczenie do wykonania prac konkursowych. Zabrania si─Ö korzystania z logo w innych celach.

Przes┼éanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.

Uczestnik, który zostanie powiadomiony przez Organizatora, zobowi─ůzany jest tak┼╝e do z┼éo┼╝enia, w terminie ustalonym z Organizatorem, o┼Ťwiadczenia o udzieleniu

Organizatorowi prawa do dysponowania prac─ů na potrzeby konkursu oraz o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do Biura Komunikacji mieszcz─ůcego si─Ö w Pa┼ästwowej Wy┼╝szej Szkole Zawodowej w Suwa┼ékach, ul. Noniewicza 10, pok. 201.

Zg┼éoszenie mo┼╝e by─ç zaakceptowane dopiero po otrzymaniu przez Organizatora maila z prac─ů/pracami konkursowymi. Tylko zaakceptowane zg┼éoszenia b─Öd─ů podlega┼éy ocenie o której mowa w §4 Ocena Prac.

Uczestnicy otrzymaj─ů e-mail potwierdzaj─ůcy zaakceptowanie zg┼éoszenia.

§4
Ocena pracW dniu 4 marca 2019 r. kapitu┼éa konkursowa dokona wst─Öpnej weryfikacji zg┼éoszonych prac konkursowych, wybieraj─ůc spo┼Ťród wszystkich nades┼éanych prac
5 najlepszych.
W dniach 5 marca - 12 marca 2019 r. nast─ůpi prezentacja nades┼éanych projektów na stronie internetowej PWSZ w Suwa┼ékach oraz na profilu Facebook PWSZ w Suwa┼ékach (https://www.facebook.com/pwszwsuwalkach).

Rozstrzygni─Öcie konkursu, czyli wybór zwyci─Özcy odb─Ödzie si─Ö 12 marca 2019 r.
§5 Og┼éoszenie wyników
Og┼éoszenie wyników nast─ůpi 13 marca 2019 r.
Informacja o zwyci─Öskiej pracy znajdzie si─Ö na stronie internetowej PWSZ 
w Suwałkach oraz na profilu Facebook PWSZ w Suwałkach (https://www.facebook.com/pwszwsuwalkach).
Zwyci─Özca konkursu zostanie poinformowany indywidualnie drog─ů mailow─ů.
§6
Nagroda
Autor zwyci─Öskiej pracy otrzyma:nagrod─Ö g┼éówn─ů - 700 z┼é;
wej┼Ťcie na backstage Juwenaliów 2019;
koszulk─Ö ze zwyci─Öskim projektem;

Pozosta┼éych 4 autorów prac, wyró┼╝nionych przez kapitu┼é─Ö konkursow─ů, zostanie uhonorowanych podarunkami od Organizatora. Po nagrody pocieszenia nale┼╝y si─Ö zg┼éosi─ç do pok. 201.
§7
Prawa autorskie

Przekazanie prac do udzia┼éu w konkursie traktowane jest jako równoczesne o┼Ťwiadczenie, ┼╝e projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególno┼Ťci nie narusza ich maj─ůtkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wyst─ůpienia przez osob─Ö trzeci─ů z roszczeniami wynikaj─ůcymi z tytu┼éu naruszenia praw okre┼Ťlonych powy┼╝ej, osoba zg┼éaszaj─ůca prac─Ö zrekompensuje Organizatorowi, jako wy┼é─ůcznie odpowiedzialna, koszty poniesione w zwi─ůzku ze skierowaniem przeciwko niemu roszcze┼ä odszkodowawczych, zwalniaj─ůc Organizatora od wszelkich zobowi─ůza┼ä jakie powstan─ů z tego tytu┼éu.

W celu promocji konkursu organizatorzy zastrzegaj─ů sobie prawo wykorzystywania zg┼éoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.
3. Autor pracy wybranej przez Organizatora automatycznie przenosi na rzecz Organizatora maj─ůtkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granic─ů na nast─Öpuj─ůcych polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, ┼Ťwiat┼éoczu┼é─ů, audiowizualn─ů, cyfrow─ů,

optyczn─ů, drukarsk─ů, komputerow─ů we wszelkich formatach oraz na no┼Ťnikach: audiowizualnych, cyfrowych, analogowych, kasetach, p┼éytach kompaktowych; 
2) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono

– wprowadzania do obrotu, u┼╝yczania lub najmu egzemplarzy;

nadawania za pomoc─ů wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za po┼Ťrednictwem satelity (sygna┼é kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych;

publicznego wykonywania lub odtwarzania;

w zakresie rozpowszechniania danego utworu lub jego elementów w sposób inny ni┼╝ mowa powy┼╝ej – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a tak┼╝e publicznego udost─Öpniania w taki sposób aby ka┼╝dy móg┼é mie─ç do nich dost─Öp;

6) w zakresie praw zale┼╝nych zezwolenie dotyczy w szczególno┼Ťci - prawa

do zezwalania na wykonywanie praw zale┼╝nych i dokonywanie opracowa┼ä danego utworu - prawa do dokonania zmian, przeróbek, skrótów, w ramach dowolnej promocji i reklamy - w dowolnych mediach, na dowolnych no┼Ťnikach i kana┼éach rozpowszechniania.

Dostarczenie wype┼énionego o┼Ťwiadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacj─ů powy┼╝szych warunków.

§8 Postanowienia ko┼äcowe

We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator.

W razie pyta┼ä i w─ůtpliwo┼Ťci dodatkowe informacje na temat konkursu mo┼╝na uzyska─ç pod adresem e-mail: komunikacja@pwsz.suwalki.pl

Za┼é─ůcznik nr 1

O┼Ťwiadczenie o udziale w konkursie

Imi─Ö: ...............................................................................................

Nazwisko: ...............................................................................................

Adres do korespondencji: ...............................................................................................

Numer telefonu: ...............................................................................................

e-mail: ...............................................................................................

O┼Ťwiadczam, ┼╝e:

z chwil─ů z┼éo┼╝enia pracy konkursowej upowa┼╝niam Organizatora Konkursu do wykorzystania projektu nadruku w celach zwi─ůzanych z uczestnictwem w konkursie, w tym jego publikacji na Facebooku oraz w celach promocyjnych Suwalskich Juwenaliów 2019 r. bez obowi─ůzku uiszczania honorarium autorskiego;

z┼éo┼╝ona praca konkursowa jest moim dzie┼éem autorskim, nie stanowi plagiatu oraz nie zosta┼éa wcze┼Ťniej opublikowana i nie bra┼éa udzia┼éu w innym konkursie; projekt nie

narusza praw osób trzecich, w szczególno┼Ťci nie narusza ich maj─ůtkowych i osobistych praw autorskich;
w przypadku wyst─ůpienia przez osob─Ö trzeci─ů z roszczeniami wynikaj─ůcymi z tytu┼éu naruszenia praw okre┼Ťlonych powy┼╝ej, zrekompensuj─Ö Organizatorowi, b─Öd─ůc wy┼é─ůcznie odpowiedzialnym, koszty poniesione w zwi─ůzku ze skierowaniem przeciwko niemu roszcze┼ä odszkodowawczych i zwolni─Ö Organizatora od wszelkich zobowi─ůza┼ä jakie powstan─ů z tego tytu┼éu;

w przypadku wyboru mojej pracy przenios─Ö na Organizatora w drodze stosownej umowy wszystkie autorskie prawa maj─ůtkowe do projektu;

...........................................................................

(Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu)

« inne aktualno┼Ťci